Prof. Dr. Salim YÜCE | Akademik Kariyer

1997-1999 
Araştırma Görevlisi
  Fen Bilimleri Enstitüsü, OMÜ, Samsun
   
1999-2004 
Araştırma Görevlisi
  Fen Edebiyat Fakültesi, OMÜ, Samsun
   
2004-2006 
Araştırma Görevlisi Dr.
  Fen Edebiyat Fakültesi, OMÜ, Samsun
   
2006 
Yardımcı Doçent Dr.
  Fen Edebiyat Fakültesi, YTÜ, İstanbul
   
2006-2012 Doçent Dr.
  Fen Edebiyat Fakültesi, YTÜ, İstanbul
   
2012 Profesör Dr.
  Fen Edebiyat Fakültesi, YTÜ, İstanbul