Uzaktan Eğitim

Uzaktan Eğitim

En basit anlamıyla günün getirmiş olduğu iletişim teknolojilerini kullanarak zaman ve mekândan bağımsız olarak kişilerin eğitim almalarını sağlayan uzaktan eğitim (E-öğretim ya da E-learning) ile yaşadıkları yerde eğitim olanaklarından çeşitli sebeplerden dolayı faydalanamayanlara istedikleri eğitimin verilmesi amaçlanmaktadır.

Böylelikle, öğrencinin ve öğretim üyesinin kampüse gelme zorunluluğu olmaksızın mevcut bilgisayar teknolojileri vasıtası ile tamamen sanal ortamda canlı, görüntülü ve sesli olarak derslerin işlendiği; katılımcının istediği zaman bunları tekrar izleyebileceği ve görüntüleyebileceği, kaynaklarına ulaşabileceği bir üniversite eğitiminin verildiği; günümüz şartlarında eğitim ve öğretimin hızla bilgisayar ortamına geçtiği, akılcı, çağdaş, yenilikçi bir eğitim sistemine sahip olunacaktır.

Bu sistem; bir açık öğretim sistemi ya da örgün öğretim yanında başvurulan, ikinci sınıf bir öğretim sistemi değildir. Aksine, yıllardır gelişmiş ülkelerde uygulanan ve en yeni ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin kullanıldığı, en modern donanıma sahip eğitim sistemidir. Uzaktan eğitime;

·         Daha fazla kitleye eğitim imkânı sağlamak

·         Fiziksel uzaklık boyutunu öğretim sürecinde en aza indirmek

·         Bireylerin öğrenme becerilerine bağlı olarak öğrenme sürecini hızlandırmak

·         Eğitim-öğretim sürecinde oluşacak maliyetleri düşürmek

·         Eğitim-öğretimi sınıf ortamı ile sınırlı tutmayıp yaşam boyu öğrenmeye çevirmek

·         Öğrencileri öğrenme sürecinde daha fazla aktif hale getirmek

·         Öğrenme fırsatlarını ve alternatiflerini arttırmak

amacıyla ağırlık verilecektir.

Her eğitim sisteminde olduğu gibi uzaktan eğitim sistemi de tek başına mükemmel bir eğitim sistemi değildir; fakat eğitim ile ilgili bilinen eksikliklerin teknik üniversite olmanın imkânları ve uluslararası sıralamalarda ilk 500 hedefi doğrultusunda göstereceğim güçlü ve şeffaf yönetim anlayışı ve üniversitemizin 100 yıllık tecrübesi ile örnek ve başarılı bir uzaktan eğitim uygulanacağına inancım sonsuzdur.

Uzaktan eğitim programlarından mezun olan öğrencilerimiz, programın örgün eğitim mezunları ile aynı haklara ve unvanlara sahip olması avantajını Yıldız Teknik Üniversitesi’nin eğitim-öğretimde bir öncü üniversite olma hedefi ile birlikte değerlendirdiğimizde tercih edilebilirliği üst düzeye ulaşmış ve uluslararası öğrenci potansiyelini arttırmış bir üniversite oluşturulacaktır.

Böylelikle farklı bir ülkede ya da şehirde bulunan bir öğrenci, yaşı ne olursa olsun yurt ve ulaşım harcamaları olmadan ve iş hayatı ya da kurulan bir yaşam düzenini bozmadan; bedensel engeli olanların ise muhtemelen karşılaşacağı engeller ile uğraşmadan; ekonomik, kültürel, coğrafi veya ailesel sebeplerden dolayı örgün eğitime katılamayanlara eğitim imkânı sağlanacaktır.

Bunların yanı sıra öğretim elemanlarımıza da ek ders ücreti desteği sağlanmış olunacaktır.