Yeşil Kampüs

Yeşil Kampüs

Yeşil Kampüs, sürdürülebilir ve iklim dostu olmak koşuluyla oluşturulmuş bir toplumsal sorumluluk açılımıdır.

Yeşil Kampüs projesiyle, kampüsteki enerji üretimi (jeneratörler), iletimi ve tüketimindeki verimliliğin arttırılması; bilinçsiz kullanım ve israfın önlenmesi; enerji maliyetlerinin en aza indirgenmesi; kampüsteki sera gazı emisyonlarının azaltılması; arazi kullanımı ve yağmur suyu yönetim planı ile doğal kaynakların korunmasının sağlanması; atık yönetim planı ile çevre kirliliğinin önlenmesi ve toplumun enerji ve çevre konularında bilinçlendirilmesi öngörülmektedir.

Bu bağlamda;

·         Kampüste mevcut binalar imkânlar ölçüsünde dünya standartlarında nanoteknoloji ürünü yeşil binalara dönüştürülecektir.

·         Yeşil çatı uygulaması ile yağmur sularının arıtılması sağlanacak, böylece kanalizasyon sisteminin yükü azaltılmış olacaktır.

·         Kampüste uygun konumlara rüzgâr ve güneş santrali kurulacaktır.

·         Bina çatılarına “güneş pili paneli” sistemi konularak kampüs alanının elektrik ihtiyacının karşılanması hedeflenmektedir.

·         Su tüketiminin azaltılması; yağmur suyu gibi alternatif kaynak kullanılması; evsel nitelikli atık suların ve arazi suyunun toplanarak arıtılması sonucu suyun geri kazandırılması amaçlanmaktadır.