Eğitimle İlgili İdealler

   

1. Yabancı Diller Yüksekokulu’nun eğitim kalitesi arttırılarak dünya standartlarında eğitim veren bir Yabancı Dil Geliştirme Merkezi oluşturulacaktır.

2. Biyomühendislik, Sinirbilim, Sağlık - Spor Teknolojileri ve Deneysel Kanser Araştırmaları vb. bölümleri içeren “Yaşam ve Spor Bilimleri Enstitüsü”nün kuruluşu için çalışmalar başlatılacaktır.

3. Bölüm ve Fakülte kurullarının önerileri doğrultusunda II. öğretim programlarının yeniden açılması Yükseköğretim Kurulu’na teklif edilecek, böylelikle 7/24 yaşayan bir üniversite haline gelinecektir.

4. Lisansüstü eğitimin uluslararası standartlarda sürdürülmesi sağlanacaktır. Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüleri’nde Felsefe, Psikoloji ve Temel Matematik gibi ortak ders havuzu oluşturularak klasik lisansüstü eğitiminden modern lisansüstü eğitimine geçilecektir. Disiplinlerarası, tezli ve tezsiz lisansüstü programların sayısı arttırılarak uluslararası bir lisansüstü eğitim merkezi haline gelinecektir.

5. Eğitim-öğretim faaliyetlerinde kullanılan fiziksel mekanlar, bölümlerin bilimsel niteliğine ve çağın gerekliliğine uygun şekilde modernize edilecektir.

5. Eğitimin önemli bir kısmı çevrimiçine dönüştürülerek uzaktan eğitim ulusal ve uluslararası boyutta ağırlıklı öğrenme yöntemi haline getirilecektir.

6. Yerel kurumlarla stratejik işbirlikleri arttırılacak; üniversitenin dönüştürücü ve geliştirici rolü verimli bir şekilde etkinleştirilerek sürdürülebilirlik sağlanacak; bu sayede, yaşam boyu öğrenim projesi desteklenecek şekilde Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) daha işler hale getirilecektir.

7. Eğitim-öğretim ve akademik çalışmalara yeni bir bakış açısı getirilecektir: İlk olarak, haftanın bir yarım günü tüm bölümlerde “SEMİNER GÜNÜ” olarak programlanacaktır. Ayrıca, “İLK DERS” kavramı getirilerek üniversite ile ilk tanışan öğrencilerin başta Rektör olmak üzere Dekanlar ve Bölüm Başkanları ile bir araya gelmesi sağlanacaktır.