İdari Personelle İlgili İdealler

1. İdari personelimizin insan odaklı, kendini ifade edebilen, katılımcı ve kendilerini sürekli yenileyen bireyler haline gelmesi ve mesleki gelişimlerinin düzenli olarak arttırılması için eğitim programları geliştirilecek ve motivasyonlarının arttırılması için sosyal etkinlikler düzenlenecektir.

2. Dünyada saygın üniversiteler arasında yer almada idari örgütlenmenin ne kadar önemli olduğu görüşünden hareketle, üniversitemizin idari yapılanmasında değişikliğe gidilecektir.

3. Yönetici kadrolarına atamalarda YARBİS’te idari personel için oluşturulacak modüldeki veriler göz önünde bulundurularak bilgi, yetenek ve liyakat esas alınacaktır. Ayrıca, görevde yükselme sınavı belli aralıklarla yinelenecektir.

4. Geliştirilecek ödül sistemi ile belli kriterler çerçevesinde idari personelin desteklenmesi sağlanacaktır.

5. Personelimizin çocukları için ücretsiz İngilizce kursları düzenlenecektir.

6. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 13-b-4 maddesi amaç dışı kullanılmayacaktır.