Öğrencilerle İlgili İdealler

   

1. Topluma kazandıracağımız öğrencilerimizin,2023 hedefleri doğrultusunda, üst düzey mesleki yeterliliklerinin yanı sıra, sosyal, kültürel, sportif alanlarda da donanımlı; ifade özgürlüğü, farklılıklar konusunda hoşgörü, tüm canlılara yönelik saygı, vatan sevgisi ve Bologna sürecindeki program çıktılarına sahip bireyler olmaları için eğitim-öğretimde yapısal değişikliklere gidilecektir.

2. Dünyada saygın üniversiteler arasındayer almamızda, ülkemizin geleceği ve2023 hedeflerimiz çerçevesinde temel beyin gücü olarak gördüğümüz öğrencilerimizin, uluslararası öğrenci ve öğretim üyeleri ile ortak projeler üretmelerine imkân sağlanacaktır. Bu bağlamda, “Bilim Elçilerimiz” olarak gördüğümüz yurtdışında görev yapan Türk bilim insanları ile ilişkilerimiz kuvvetlendirilecektir.

3. Kurulacak “Öğrenci Dekanlığı” ile öğrenci sorunları kısa sürede çözülecektir.

4. Davutpaşa Kampüsü’nde “Öğrenci Merkezi” kurulacaktır.

5. 24 saat açık kütüphane hizmeti verilecek ve özellikle sınav dönemlerinde kütüphanede öğrencilerimize ikramlarda bulunulacaktır.

6. Öğrencilere sunulan yemekhane hizmetinde mekân ve kalite arttırılacaktır.

7. Öğrenci kulüplerinin çalışmaları çeşitlendirilecek, imkânları arttırılacak ve uluslararası öğrencilerin uyum süreçlerinde kulüpler etkin rol oynayacaktır.

8. Öğrenciler ile sektör temsilcileri bir araya getirilerek staj yapma, ortak proje geliştirme, burs ve iş bulma imkânları arttırılacaktır.

9. Kariyer Merkezi, Mezunlar Koordinatörlüğü ve Üniversite Spor Kulüpleri yeniden yapılandırılarak öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere yüksek katılımı sağlanacaktır.

10. Öğrencilerde aidiyet duygusunun arttırılması için öğrenci-öğretim üyesi ilişkilerinin güçlendirilmesi, ortak projeler yapılması ve ortak yönetimin sağlanması planlanmaktadır.