Yönetim Anlayışım

1. Rektörlük - Dekanlık - Bölüm - Anabilim Dalları arasında etkileşimin ve koordinasyonun etkin olduğu; stratejik planlar ve hedefler doğrultusunda hareket eden, hedeflerin ve sonuçların düzenli olarak değerlendirildiği ve revize edildiği profesyonel yönetim.

2. Yeniliğe ve farklılaşmaya açık; eğitimde standartların belirlendiği; tüm paydaşların eğitime katkılarının standart düzeye getirildiği inovasyon öncelikli yönetim.

3. Kararların ortak akıl ve ortak sorumluluk anlayışı ile daha çok tabana dayalı alındığı; yönetimde öğretim elemanlarının ve öğrencilerin temsiliyetinin arttırıldığı katılımcı yönetim.

4. Üniversitemizin üç temel unsurunun Sosyal Bilimler, Temel Bilimler ve Mühendislik Bilimleri olduğunun bilincinde; yayın teşvik ve lojman dağılımında eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerine öncelik veren; hem akademik hem de idari atamalarda bilgi, yetenek ve liyakati dikkate alan adil yönetim.

5. Akademik personelin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini etkin kılmak için ağır bürokrasiden arındırılmış sonuç odaklı yönetim.

6. Kadın öğretim üyelerine, yönetimde ve jüri görevlendirmelerinde pozitif ayrımcılık sergileyen yönetim.

 

 

 

7. Tüm yönetmeliklerin uluslararası standartlara göre güncellendiği; kurumsallaşmanın sağlandığı; yönetimde devamlılığın esas alındığı; demokratik; hukuka uygun hareket eden; paylaşıma ve iletişime açık şeffaf yönetim.

8. Topluma yönelik en üst düzeyde açıklık ve etkileşim sorumluluğunu taşıyan bilinçli yönetim.

9. “Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği” kapsamında bağımsız dış denetime açık kalite öncelikli yönetim.