Lisansüstü Tez Danışmanlıkları

   

Yüksek Lisans
 
1. AY ÇİĞDEM, (2014). Dual kuaterniyon uzayının fonksiyonel analizi, Yıldız Teknik Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Anabilim Dalı
 
2. SAÇLI GÜLSÜM YELİZ, (2013). Darboux çatılı regle yüzeylerin karakteristik özellikleri, Yıldız Teknik Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Anabilim Dalı
 
3. DAĞDEVİREN ALİ, (2013). Lorentz matris çarpımı ve dual matrislerin özellikleri, Yıldız Teknik Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Anabilim Dalı
 
4. AKBIYIK MÜCAHİT, (2012). Galilean düzleminde hareketli koordinat sistemi ve Euler Savary formülü, Yıldız Teknik Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Anabilim Dalı
 
5. YEŞİLTAŞ FERDANE, (2011). 2-parametreli düzlemsel hareketler, Yıldız Teknik Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Anabilim Dalı
 
6. ŞAHİN SERDAL, (2009). Düzlemsel homotetik hareketler altında yüksek mertebeden ivmeler ve poller, Yıldız Teknik Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Anabilim Dalı
 
 
 
Doktora
 
7. ŞAHİN SERDAL, (2015). 1-parametreli düzlemsel hiperbolik hareketler altında
yüksek mertebeden ivmeler ve poller, Yıldız Teknik Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Anabilim Dalı
 
 
8. BEKTAŞ ÖZCAN, (2015). Oktoniyonik eğriler ve karakteristik özellikleri, Yıldız Teknik Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Anabilim Dalı
 
9. GÜRSES NURTEN BAYRAK, (2014). Afin Cayley-Klein düzleminde 1-parametreli hareketler, Yıldız Teknik Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Anabilim Dalı
 
10. AKAR MUTLU, (2012). Düzlemsel homotetik hareketler altında kapalı yörünge eğrisinin kutupsal atalet momenti için Holditch-tipi teoremler, Yıldız Teknik Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Anabilim Dalı