Eğitim Bilgisi

1996 Lisans
  Eğitim Fakültesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMU), Samsun
   
1999 Yüksek Lisans (Master)
  Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Anabilim Dalı, OMU, Samsun
   
2004 Doktora (Ph.D)
  Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Anabilim Dalı, OMU, Samsun