Neden Adayım?

Değerli Yıldızlılar,

1996 yılında başladığım akademik hayatımın en verimli yıllarını geçirdiğim Yıldız Teknik Üniversitesi’nde halen yürüttüğüm Anabilim Dalı Başkanlığı’nın yanı sıra Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Rektör Yardımcılığı görevlerinde bulundum. Bu görevlerim esnasında üniversitemizin sorunlarını bizzat yaşayarak öğrendim. Bulunduğum makamlar ölçüsünde idari işleyişin modernizasyonu, yönetmeliklerin hazırlanması ve Ek Ders Ücretlendirme Sistemi (EUS) ile Elektronik Belge Yönetim Sisteminin (EBYS) üniversitemize kazandırılması konuları başta olmak üzere birçok konuda hizmet vermeye çalışmıştım.

Mensubu olmaktan büyük onur duyduğum üniversitemizde

  • akademik özgürlüğün gelişmesi,
  • aidiyet duygusunun yerleşmesi,
  • kurumsal kültürün oluşması,
  • akademik atama ve yükseltmelerde;  akademik ve idari personelin yönetici atamalarında bilgi,  yetenek ve liyakatin esas alınması,
  • kararların ortak akıl ve ortak sorumluluk anlayışı ile daha çok iç paydaşlara dayalı alındığı, iletişime açık, demokratik, hesap verebilir ve insan odaklı bir yönetimin teşkil edilmesi

için daha fazla sorumluluk almak üzere aday oldum.

Üniversitemizin uluslararası düzeyde saygın bir konuma ulaşması, AR-GE ve Eğitim-Öğretimde öncü olmasına yönelik gerekli yapısal dönüşümlerin gerçekleştirilmesi gerektiğinin bilincindeyim.

Yıldız Teknik Üniversitesi’nin bilgi çağının ruhuna ve toplumun ihtiyaçlarına uygun dönüşümünün, bilimsel üretim ve öğretiminin akademisyen ve öğrenciyi merkeze alacak şekilde yeniden yapılanmasıyla, ülkenin 2023 hedefleri doğrultusunda tüm topluma yön vereceğini düşünmekteyim.

Bu düşüncelerimin ve projelerimin gerçekleşmesi yolunda katkı ve desteklerinizi bekliyorum.

Gelin ortak akılla üniversitemizi hep beraber hak ettiği düzeye getirelim.

Saygılarımla,

 

            Prof. Dr. Salim Yüce