Ar-Ge Merkezleri

Ar-Ge Merkezleri

1.1.  ULUSAL YAPI MALZEMELERİ İLERİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MERKEZİ

       Ulusal Yapı malzemeleri İleri Araştırma ve Geliştirme Merkezi’nin kurulmasıyla;

·         Yeni yapı malzemelerinin araştırılması

·         Akredite ölçüm ve test sistemleri konularının incelenmesi

·         Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yapılacak protokol ile zorunlu akredite ölçümleri gerçekleştirilen bir üst birim olunması

·         Yenilikçi uygulamalar yaparak yerli yapı malzemeleri üretim ve test sistemleri sektörüne yön verilmesi

·         Yapı üretim ve teknolojilerinin gelişiminde ve sektörel uygulamalarda küresel aktör olunması

amaçlanmaktadır.

1.2.  ULUSAL SAĞLIK EKİPMANLARI ENDÜSTRİYEL PROTOTİP ÜRETİM MERKEZİ

          Son dönemlerde, Tematik ve İleri Araştırma Laboratuvarları projelerinin önem kazandığı ülkemizde, ulusal sağlık ekipmanlarının prototipleri oluşturularak ticarileştirilmesi ve tıbbi alet ithalatını azaltarak ekonomiye katkıyı sağlamak amacıyla ve Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içinde ULUSAL SAĞLIK EKİPMANLARI ENDÜSTRİYEL PROTOTİP AR-GE MERKEZİ’nin kurulması planlanmaktadır. Böylece, tıbbi alet ithalatının azalmasını sağlayacak ürünler (MR, tıbbi yaşam destek ünitesi ve partikül madde ölçüm sistemleri gibi) üzerine AR-GE ve prototipleşme çalışmaları yapılacaktır.

          Ayrıca, uygulama odaklı araştırma vizyonu ile amacımız, Türkiye’de ve dünyada sağlık ekipmanları, ölçüm ve test sistemleri konularında öncü araştırma ve ticarileştirme merkezlerinden biri haline gelmektir.  

1.3.  SAĞLIKLI YAŞAM VE SPOR BİLİMLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

          Teknik bir üniversite olmanın imkânları ile üniversitelerin Biyomühendislik, Biyomedikal, Fizik ve Sinirbilim bölümlerinin akademik çalışmalarını bir araya getirerek,

·         Üniversitemizde egzersiz, fiziksel aktivite ve spor bilimleri konusunda araştırma yapmak isteyen bilim insanlarını aynı çatı altında toplamak

·         Bu alanlar ile mühendislik bilimlerinin bir araya gelmesiyle disiplinlerarası ortak uygulamalı çalışmalar yapmak

·         Performans sporcularına danışmanlık vermek;  performans değerlendirmek

·         Fiziksel aktivitelerin gerçekleştirilmesi ve antrenman programlarının hazırlanıp uygulanmasına imkân sağlamak

amacıyla merkezin hayata geçirilmesi ve fiziksel aktivitenin canlı organizmada, hücre düzeyinden başlayarak vücudun bütünü üzerinde yaratacağı etkileri araştıran çok merkezli çalışmaların gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

1.4.  YENİLENEBİLİR ENERJİ, EKOSİSTEMLER VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN İLERİ ARAŞTIRMA MERKEZİ

         

Üniversitemizde farklı bölüm ve birimlerde gerçekleştirilmekte olan yenilenebilir enerji, ekosistemler ve sürdürülebilirlik alanları üzerine çalışan bilim insanlarının aynı çatı altında toplandığı merkez kurulacaktır.

      Bu merkezin amacı;

·         Bu alanda çalışanlar arasında işbirliği sağlamak,

·         Araştırma, eğitim ve toplumsal hizmet faaliyetlerini koordine etmek,

·         Konu ile ilgili tüm birimleri/kurumları içerecek şekilde güçlü bir ağ yapısı kurgulamak

olacaktır.  Ayrıca, bu merkez altında yenilenebilir enerji alanı ile ilgili

·         Güneş Enerjisi Araştırma Birimi

·         Rüzgâr Enerjisi Araştırma Birimi

·         Biyohidrojen ve Yakıt Pili Araştırma Birimi

·         Enerji Depolama ve Enerji Malzemeleri Araştırma Birimi

·         Enerji Verimliliği, İşletmesi ve Ekonomisi Araştırma Birimi

yer alacaktır. Bunlara ilaveten ekosistemler ve sürdürülebilirlik için

·         Sürdürülebilir Çevre Yönetimi ve Teknolojileri Araştırma Birimi

·         Tatlısu Ekosistemleri Araştırma Birimi

·         Deniz Ekosistemleri ve İklim Araştırma Birimi

·         Türkiye Biyolojik Araştırma, Koruma ve Uygulama Araştırma Birimi

·         Sürdürülebilir Kent Araştırma Birimi

·         Sürdürülebilir Ulaşım Araştırma Birimi

·         Sürdürülebilir Yerleşke Araştırma Birimi

·         Sürdürülebilir Malzemeler ve Yapım Teknolojileri Araştırma Birimi

vb. birimlerin kurulması hedeflenmektedir.