Yabancı Dil Geliştirme Merkezi

Yabancı Dil Geliştirme Merkezi

·         Merkez, Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı’na (CEFR) göre dört beceriyi (okuduğunu anlama, dinleme, konuşma ve yazma) geliştirmeyi amaçlayan 15-20 kişilik sınıflardan oluşacaktır.

·         Ders veren öğretim elemanlarının uluslararası öğretim sertifika programlarına katılımları teşvik edilecektir.

·         Merkez, uluslararası kurumlarca akredite edilecektir.

·         Öğrencinin merkezde aldığı dersler, eğitimin sekiz yarıyılına dağılacak ve bölüm zorunlu ders listesinde yer alacaktır.

·         Merkezde öğrenciler, zorunlu İngilizce derslerinin yanı sıra en az bir yabancı dili ikinci dil olarak alacaktır.

·         Öğrenci kulüplerinde dört yıl boyunca farklı yabancı dillerde konuşma sınıfları oluşturulacaktır.