Hazırlık Okulu

Hazırlık Okulu

Anaokulundan üniversiteye kadar uzanan eğitim-öğretim sürecinde, özen ve özveriyle yetiştirerek topluma kazandırdığımız çocuklarımızın test çözme becerilerinin büyük oranda geliştiği, ancak analitik düşünme, dil, spor ve sanat becerilerinin görece zayıf kaldığını göz önünde bulundurarak üniversitemizi kazanmış tüm öğrencilerimizin mezun olduklarında edinecekleri bilimsel yeterliliklerine ek değerler katmayı düşünüyoruz. Bu çerçevede, ülkenin 2023 hedefleri doğrultusunda insan kaynağı oluşturmayı temel amaç edinmiş üniversitemizin en önemli birimlerinden biri olması hedefiyle kurulacak olan “Hazırlık Okulu”muz, İngilizceyi mutlaka en az iyi seviyede konuşan, en az bir sportif faaliyetten ve yine en az bir sanat alanından sertifika almış bireyler yetiştirecektir.

Bunun için; 

·         Üniversiteyi kazanan her öğrenci “Hazırlık Okulu”na başlayacaktır.

·         Akademik yapılanması aşağıdaki bölümleri içerecek şekilde oluşturulacaktır;

ü    Yabancı Dil Geliştirme Bölümü

ü    Temel Bilimler Bölümü

ü    Sosyal Bilimler Bölümü

ü    Beden Eğitimi Bölümü

ü    Sanat Eğitimi Bölümü

ü    Enformatik Bölümü

·         Yabancı Dil Geliştirme Bölümü’nde;

ü  İngilizce zorunlu

ü  Almanca, Fransızca, İspanyolca, Rusça, Çince, Arapça

ikinci dil olarak kabul edilecektir.

·         Temel Bilimler Bölümü’nde;

ü  Matematik 1-2

ü  Lineer Cebir

ü  Diferansiyel Denklemler

ü  Analitik Geometri

ü  Fizik

ü  Kimya

·         Sosyal Bilimler Bölümü’nde;

ü  Türk Dili

ü  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

ü  Felsefe

ü  Sosyal Seçimlik Dersler

·         Beden Eğitimi Bölümü’nde;

ü  Futbol

ü  Basketbol

ü  Tenis

ü  Yüzme

ü  Hentbol

ü  Folklor

·         Sanat Eğitimi Bölümü’nde;

ü  Müzik

ü  Sanat

ü  Ebru Sanatı

·         Enformatik Bölümü’nde;

ü  Temel Bilgisayar Teorisi

ü  Özel Bilgisayar Programları

derslerinin verilmesi planlanmaktadır.