Modern Eğitim-Öğretim Fiziksel Mekanlar

Modern Eğitim-Öğretim Fiziksel Mekanlar

Eğitim-öğretim faaliyetlerinde kullanılan fiziksel mekânlar, bölümlerin bilimsel niteliğine ve çağın gerekliliğine uygun şekilde modernize edilecektir:

·         Akıllı Kürsü: Bölümlere ait sınıfların kürsüleri Akıllı Kürsülere dönüştürülecektir. Akıllı Kürsüler, dokunmatik özellikli endüstriyel PC, kart okuyucu ve haberleşme portları ve projeksiyonla entegreli olup gerekirse tablet üzerinden eklemeler yapılabilir ve ders materyallerini ders sonunda öğrencilere ders notu olarak gönderebilir özelliklere sahip olacaktır. Öğretim elemanları ders notu, bilgisayar, öğrenci yoklama listesi vb. taşımak zorunda kalmayacak, öğrencilerde kimlik kartları ile yoklamalarını kürsü üzerindeki kart okuyuculardan yapabilecektir. Ayrıca Akıllı Kürsüler, öğretim elemanlarının sistemde kayıtlı ders notlarına ekranı kullanarak notlar yazabileceği ve bu notları öğrenciler ile paylaşabileceği bir özelliğe de sahip olacaktır. Okuldaki tüm sınıfları tek bir noktadan yönetme imkânı veren Akıllı Kürsüye entegre harici mikrofon ve ses sistemi girişiyle ders sunumlarının daha interaktif, keyifli ve verimli hale getirilmesi amaçlanmaktadır.

 

·         Akıllı Tahta: Tüm sınıflar, eğitim teknolojilerinin en önemli materyallerinden biri olan Akıllı Tahta ile donatılacaktır. Böylece, Akıllı Kürsüde veya bilgisayar ortamında her türlü not ve doküman üzerinden işlem yapılabilecek; bunlar kaydedilebilecek; yazdırılabilecek; e-posta olarak gönderilebilecek; internet sayfalarında yayımlanabilecek ve böylelikle öğrenmenin kalıcı hale gelmesi sağlanacaktır. Ayrıca, çeşitli resim ve görseller materyallerle görsel duyulara; ses efektleri, grup aktiviteleri ile işitsel duyulara; dokunarak tahtada uygulama yaparak etkili kinestetik duyulara hitap edilecek şekilde eğitim- öğrenme desteklenmiş olunacaktır.