Lisansüstü Eğitim

Lisansüstü Eğitim

Lisansüstü eğitimde uluslararasılaşma yolunda gelişim ve dönüşümün geçekleşmesi için gerekli yapısal dönüşümler ile misyon ve vizyon değişiklikleri gerçekleştirilecektir.

Bunun için;

·         Yeni kurulan üniversitelerin öğretim üyesi ihtiyacını karşılama ve lisansüstü eğitimde merkez üniversite olma hedefleri doğrultusunda, öğretim üyelerinin lisansüstü öğrenciler yetiştirmeleri teşvik edilecek ve bu vizyona uygun disiplinlerarası programlar açılacaktır.

·         Kalite standartlarının iyileştirilmesine, verimli ve nitelikli eğitim-öğretim faaliyetlerinin yürütülmesine önem verilecek; hoşgörü ile farklılıklara saygı duyma ortamının gelişmesi ve üniversitemizin uluslararasılaşması için uluslararası öğrenci ve öğretim üyesi sayılarının arttırılması sağlanacaktır.

·         “Girişimci Üniversite” hedefi doğrultusunda bir “Girişimcilik Yüksek Lisans” programı açılacaktır.

·         Lisansüstü programlarında kullanılan GSIS otomasyon sistemi idari işleyişi kolaylaştıracak şekilde modernize edilecek ve diğer otomasyon sistemleri ile entegrasyonu sağlanacaktır.

·         Mevcut Lisansüstü Yönetmelik ve Senato Esasları, anabilim dallarında görüşüldükten sonra enstitü kurullarında ve senatoda revize edilecektir:

ü  Doktora öğrencilerinin kabulünde mülakatın ve/veya öğretim üyesinin kabul mektubunun yeterli olması hedeflenmektedir.

ü  Yüksek lisans ve doktora dersleri “zorunlu ders”, “seçimlik ders”, “sosyal seçimlik ders”, “sayısal seçimlik ders” şeklinde sınıflandırılacak ve yönetmeliğin öğrencilere yüklediği zorunlu derslere ek olarak sayısal anabilim dalları için “Felsefe”, “Etik Kuralları” ve “Girişimcilik”, “İş Güvenliği”; sosyal anabilim dalları için “Matematik”, “İstatistik” ve tüm doktora öğrencileri için “Pedagojik” derslerinin yanı sıra bir “sosyal sorumluluk projesi”ne katılma zorunluluğu getirilmesi düşünülmektedir.

·         Ortak çalışmaları arttırmak ve disiplinlerarası projeleri teşvik etmek amacıyla en az bir yarım gün anabilim dallarında “Seminer Günü” olarak planlanacaktır.