Öğrenci Dekanlığı

Öğrenci Dekanlığı

Rektörlüğe doğrudan bağlı ve Eğitim-Öğretim Rektör Yardımcılığı ile koordineli görev yapacak ve öğrenciler ile Rektörlük arasında kuvvetli bir bağ kurulmasını sağlayacak “Öğrenci Dekanlığı” kurulacaktır.

Görev ve Yetkileri

·         Rektörlüğün gerekli gördüğü durumlarda Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato’ya görev alanlarıyla ilgili konularda bilgi vermek, gerektiğinde ilgili konular hakkında teklif ve taslak hazırlamak,

·         Öğrencilerin kampüs yaşamına ilişkin sorunlarını dinlemek, ilgili idari ve akademik birimlerle işbirliği içinde sorunlara çözüm üretmek,

·         Öğrencilerin problemleriyle ilgili akademik ve idari birimler arasında koordinasyonu sağlamak,

·         Kampüsteki sosyal etkinlikler, yaşam ve ulaşım gibi alanlarda nitelik ve nicelik açısından kaliteyi arttırmak için projeler geliştirmek,

·         Öğrenim ortamının etkin ve verimli olması için projeler geliştirmek,

·         Öğrencilerimizin bilimsel yeterliliklerinin yanı sıra kişisel, kültürel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak; Yıldızlı olmanın onur ve gururunu taşıyarak iş hayatına atılmalarına destek olmak; sosyal sorumluluk ve toplumsal duyarlılıklarını geliştirmek; ülkenin 2023 hedefleri doğrultusunda temel beyin gücü olacak yetkinliği kazandırmak; başarılı ve aranan girişimci bireyler olmalarını sağlayacak akademik ve sosyal ortamı oluşturmak,

·         Toplumsal duyarlılık, radyo YTÜ, kulüp ve topluluklar gibi gönüllü öğrencilerden oluşan gruplara danışmanlık yapmak ve öğrencilere yaşam becerileri kazandıracak ortamlar sağlamaktır.

Bağlı Birimler

·         Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

·         Beden Eğitimi Bölümü

·         Sosyal Sorumluluk Merkezi (yeni kurulacak)

·         Engelli Öğrenci Merkezi (yeni kurulacak)

·         Öğrenci Kulüpleri

·         Lise Tanıtım Ofisi (yeni kurulacak)

·         Burs Ofisi

·         Öğrenci Kariyer Geliştirme Merkezi

·        Rehberlik ve Psikolojik Danışma Merkezi

·        Uluslararası İlişkiler Ofisi

·        Yurt Müdürlüğü

·        Öğrenci Konseyi

·         Uluslararası Öğrenci ve Öğretim Elemanı Ofisi