Anket

1. Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü olsaydınız, öncelikli olarak neler yapardınız?
Mevcut yönetim kadrosunu değiştirirdim.
Sosyal-kültürel etkinlikleri ve spor/gezi faaliyetlerini artırırdım.
Davutpaşa Kampüsü’nün “korkulan” bir yer olmasını engellerdim.
Öğretim üyelerine ek gelir sağlayacak projeler yapardım.
Fiziki dağınıklığa son verirdim.
Çağdaş olmayan disiplinleri kaldırırdım.
2. Rektör adayından kişisel özellik olarak beklentiniz nedir?
Dürüstlük
Verdiği sözü yerine getirme
Hukuka uygun hareket etme
Adil Olma
Üniversitenin sorunlarını bilme
Gerçekçi çözüm önerileri sunma